Kto powinien odbyć szkolenie BHP?


Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają charakter wstępny i okresowy. Przez wstępne szkolenia musi przejść każda osoba, która została zatrudniona w danej firmie. Szkolenie może odbywać się zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Zewnętrzne szkolenia są dla firmy zdecydowanie wygodniejsze- szczególnie jeżeli owa firma nie zatrudnia osoby, która posiada odpowiednie dokumenty i jest w stanie nauczać prawa pracy. Szkolenie bhp poznań wstępne trwa zazwyczaj kilka godzin. W niektórych przypadkach zostaje zakończone testem, jednakże zdecydowanie częściej pracownik otrzymuje po prostu stosowne zaświadczenie. Szkolenia okresowe są obowiązkowe dla wszystkich zakładów pracy, gdyż mają na celu zapoznawanie pracowników z nowymi aspektami prawa pracy. Jako, że prawo cały czas ewoluuje, jednorazowe szkolenie może okazać się niewystarczające. Szkolenie okresowe odbywa się zazwyczaj w systemach: rocznym, trzyletnim, pięcioletnim i sześcioletnim. Szkolenie roczne jest dedykowane pracownikom fizycznym, którzy mogą być bardzo narażeni na urazy. Wszelkie prace wykonywane na wysokościach, bądź z wykorzystaniem maszyn budowlanych są szczególnie niebezpieczne, dlatego też pracownicy muszą być bardzo dobrze zorientowani w funkcjonowaniu maszyn oraz ogólnych przepisach dotyczących rytmu ich pracy. Pracodawca w żadnym razie nie może zaniedbywać swoich obowiązków i negować sensu corocznych szkoleń. Koszta z tym związane są niewielkie, za to korzyści niepomierne. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Internecie.